26.02. 2015 Islamiriigi äärmuslaste purustamine on oluline ka Euroopa julgeoleku tagamisel

11. veebruar  2015

Kõneledes Strasbourgis Euroopa Parlamendi arutelul Iraagi ja Süüria humanitaarkriisi teemadel, ütles Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liige Tunne Kelam, et üha laienev humanitaarkriis on kunstlikult tekitatud.


"Juba aastaid on mitmed riigid pidanud Lähis-Idas oma käsilaste kaudu sõda, saavutamaks kontrolli selle piirkonna üle," ütles Kelam. "Nende hulgas on ohtlikumaid Iraani äärmuslik diktatuur, kes on jätkuvalt eksportinud relvi, võitlejaid ja terrorismi naaberriikidesse."

 

Islamiriigi terroristid on Kelami sõnul selles destruktiivse protsessis võimust võtnud kurjuse viimane kehastus.

 

"Ka Euroopa Liidul tuleb kanda oma osa vastutusest kontrolli alt väljunud olukorra eest, kuivõrd EL kõhkles ja viivitas toetuse andmisega mõõdukale opositsioonile Süüria revolutsiooni algfaasis,"  väitis Eesti saadik.  "Kõik see andis oma panuse Assadi-vastase opositsiooni radikaliseerumisele."

 

Hetkel peavad kõik asjassepuutuvad jõud niihästi Lähis-Idas kui ka väljapool seda kujundama koordineeritud lähenemise humanitaarkriisile, mis on omandanud sõna otseses tähenduses viimsepäeva mõõtmed.

 

"Kõige pakilisem on osutada esmast humanitaarabi kokku 17 miljonile sisepõgenikule kahes riigis, kes seda viivitamatult vajavad," ütles Tunne Kelam.

 

"Kuid sama pakiline ülesanne on purustada Islamiriigi äärmuslased. See on oluline ka Euroopa julgeoleku tagamiseks. Selleks on vaja mitte deklaratsioone, vaid poliitilist tahet ja relvi."

 

Kolmas ülesanne on Kelami arvates tingimuste loomine, et põgenikud saaksid kodudesse tagasi pöörduda. Antud eesmärgi saavutamine eeldab EL ning USA pikaajalist strateegiat ja kohustusi, et koostöös teiste Lähis-Ida tegijatega olukorda püsivalt stabiliseerida.