17.01. 2013 Kas Iraak on piisavalt stabiliseerunud, et olla ELi pikaajaline koostööpartner?

Euroopa Parlament arutas esimese Euroopa Liidu (EL)  ja Iraagi vahelise partnerlus- ja koostöö raamlepingu sõlmimise väljavaateid.  Täna vastu võetud Euroopa Parlamendi resolutsiooni sel teemal  koostas  itaallane Mario Mauro.

Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni nimel debatis osalenud Tunne Kelami sõnul on tegemist julge initsiatiiviga sõlmida Iraagiga pikaajaline partnerlussuhe ning võtta ühtlasi kaasvastutus õiguskorra tugevdamise eest kõnealuses riigis.


"Pikaajalise partnerina saaks Iraak tänu oma naftavarudele oluliselt mitmekesistada ELi energiaallikaid, mis annaks uut hoogu ELi ühise energiapoliitika kujundamisele, " ütles Kelam.

Tunne Kelam rõhutas raportis esitatud põhimõtet, mille kohaselt Iraagi naftavarude kasutamine eeldab õiguskorra juurdumist Iraagis ning rahvusvaheliste lepingustandardite täieulatuslikku järgimist. 

"Euroopa Parlamendi raport ei lahenda aga peaprobleemi - Iraagi jätkuvat ebastabiilsust," väitis Kelam.  Eriti murettekitav on kõneleja sõnul  võimu üha suurem koondumine peaministri Al-Maliki  kätte ning poliitiliste rivaalide väljatõrjumine, seda isegi nende tapmise teel.

Etniliste ja usuliste vähemuste olukord on äärmiselt ebakindel ja pingeline.  See puudutab eriti kristlasi, kelle arv on kahanenud viimase 10 aastaga 800 000-lt vähem kui ühele protsendile rahvastikust. 

"Me peame tõdema, kuidas meie silmade all Iraagi vanimad elanikud -kristlased - võivad lihtsalt kaduda," ütles Kelam.  "Ka siin on Euroopa Liidul kaasvastutus selle trendi pööramise eest."

ERP fraktsiooni liikme arvates ei puuduta parlamendi resolutsioon ühte teravamat probleemi  - nimelt Iraani diktatuuri ja salaluure pikaajalist mõju Bagdadi valitsusele, eriti selle peaministrile.  "See on küsimus, millele tuleb vastata enne partnerluslepingu sõlmimist," väitis Kelam.  "Kuidas saame loota, et meie tulevane pikaajaline koostööpartner võib olla usaldatav ja demokraatlik kui ta säilitab intiimsed suhted agressiivse ja terrorismi eksportiva  Iraaniga, kelle vastu EL ise sanktsioone rakendab?". 

Teherani režiimi ja Bagdadi lähedase koostöö tulemus on Kelami väitel jätkuv oht ligi 3000 iraani opositsiooni aktivistile, kes on surutud uude "Liberty" nimelisse laagrisse.  Tunne Kelam kutsus Euroopa Parlamenti üles meenutama Iraagi valitsusele selle otsest vastutust tagamaks nende ebainimlikesse oludesse surutud inimeste julgeolek ja normaalsed elutingimused,  soodustades nende ümberasumist individuaalselt ja vabalt tehtud otsuse alusel demokraatlikesse riikidesse.


www.eppgroup.eu

www.facebook.com/tukebro

www.kelam.ee