06.10. 2015 Kas tänaseid küberrünnakuid tõrjutakse eilse päeva vahenditega?

11. september 2015

Luksemburgis toimunud rahvusvahelisel rahandusfoorumil  tõstatas Euroopa Parlamenti esindanud Tunne Kelam küsimuse, kas tänaseid küberrünnakuid mitte ei tõrjuta eilse päeva vahenditega.

2013. aastal vastu võetud küberjulgeoleku-  ja küberkaitse raporti autor Tunne Kelam esindas Luksemburgi eesistumise korraldatud rahandusfoorumil Euroopa Parlamenti teemal "Kuidas seista vastu globaalsetele küberohtudele?"


Laienenud ja mitmekesistunud ohud ja rünnakud küberruumis puudutavad teravalt ka rahandus- ja pangandussektorit, oli osalejate ühine mure.

Tunne Kelam tõstis esile vajaduse ühtlustada riikidevaheline tehnilise valmisoleku tase küberrünnakute tõrjumiseks, saavutada läbimurre sektoritevahelise koostöö edendamisel ning pöörata otsustavat tähelepanu teadlikkuse tõstmisele küberohtudest.

"40% finantssektori juhtidest arvab ka täna, et küberrünnakud pole nende jaoks probleem. Pooled küberrünnakutest tekkinud kahjud on tingitud inimlikust kergekäelisusest või hooletusest," ütles Kelam.

Lahenduseks on Tunne Kelami arvates süstemaatiline koolitus kübersüsteemide turvaliseks kasutamiseks, mis peab hõlmama kõiki tasemeid nii era- kui avalikus sektoris ning algama peale "küberhügieeni" algteadmiste sisseviimisest koolide õppekavadesse.

Euroopa Komisjoni esindaja Peteris Zilgalvis ja Tunne Kelam olid samal arvamusel, et Komisjoni poolt 2014. aastal esitatud direktiiv võrkude ja informatsiooni turvalisusest peab saavutama koostöös Euroopa Parlamendiga rakendamiskõlbliku kuju vähemasti 2016. aasta alguseks.

"Oleme mures, et nii eluliselt vajaliku direktiivi rakendamine on veninud, samal ajal kui niihästi era- kui ka avalik sektor seda tungivalt vajavad koostöö ja vastastikuse usalduse tugevdamiseks," ütles Kelam.

9-11.septembril Luxembourgis  toimunud Luksemburgi eesistumise ja Eurofi korraldatud rahandusfoorumi 800 osavõtja hulgas olid Eurogrupi rahandusministrid.