06.05. 2015 Kelam arutas Ukrainlaste Maailmakongressi presidendiga vastupropaganda korraldamist Vene desinformatsioonile

23. aprill, 2015

 

Tunne Kelam kohtus 21. aprillil Ukrainlaste Maailmakongressi (UMK) presidendi Eugene Czolij'ga, kes oma Brüsseli töövisiidi käigus sai kokku  EL, NATO ning Belgia poliitikute ja ametivõimudega.  UMK, kel on osakonnad 48 riigis, teeb laiahaardelist tööd mobiliseerimaks rahvusvahelist poliitilist ja majanduslikku abi Ukraina rahvale.


Praegu keskenduvad välis-ukrainlased ühiskonna meditsiinilise võimekuse tugevdamisele, saates kodumaale varustust, arste ja psühholooge, korraldades kursusi.  Teiseks suunaks on kodanikuühiskonna arengu ergutamine, kaasa arvatud partnerlus sõltumatu meediaga.

 

2014. augustis  Ukraina valitsusega sõlmitud koostööleppe alusel rajas UMK veebruaris 2015 Kiievisse oma alalise esinduse, mil on vaatleja staatus mitmesugustel valitsuse tasandi kohtumistel.

 

UMK  presidendi sõnul täidavad UMK esindajad säärastel kohtumistel tihti konfliktide ja erimeelsuste vahendaja rolli, meenutades poliitikuile nende peaülesannet - konstruktiivsete rahvuslike otsuste vastuvõtmise vajadust.

 

Tunne Kelam esitas mõtte korraldada Euroopa Parlamendis kuulamine Vene propaganda mõjust ja selle neutraliseerimise vahenditest.  Mõlemad osapooled olid ühisel arvamusel, et seda ei saa teha valitsuste tasandil, küll aga kaasates ulatuslikult kodanikuühiskonda.  Eugene Czolij väitis, et UMK, kel on paljudes riikides hästi toimiv sotsiaalmeedia potentsiaal,  saaks anda arvestatava panuse Kremli valede ja laimu tõrjumisel. Vene rahva suhtumiste mõjutamisel ei maksa alahinnata vene sõduriemade organisatsioonide rolli.

 

Hetkel on Ukrainas endas põletavaks väljakutseks pooleteise miljoni sisepagulase abistamine ning nende seisundi kindlustamine, milleks on kõik abistajad teretulnud.

 

UMK  president rääkis oma kohtumisest juhtiva Belgia poliitikuga, kelle meelest Euroopa Liitu astumise perspektiivi pakkumine päädiks sellega, et ukrainlased lõpuks pettuvad.  Ei maksvat mängida nende tunnetel. Czolij vastas, et EL poliitikuil ei maksvat ülemäära muretseda ukrainlaste tundeelu pärast - seda on nad demonstreerinud Maidanil.  EL  jaoks on praegu kõige tähtsam teha seda, mis on õige.