17.09. 2014 Konstruktiivne lahendus Mistralide dilemmale

09.09.2014

Euroopa Parlamendi väliskomisjoni ning kaitse- ja julgeoleku allkomisjoni liikmed saatsid täna Euroopa Ülemkogu eestistuja Herman Van Rompuy´le ning Prantsuse presidendile François Holland´ile kirja, milles kutsuvad üles lahendama Venemaa poolt tellitud ning Prantsusmaal valmivate  Mistral-tüüpi rünnak-helikopterikandjate probleem konstruktiivses ja Euroopa Liidule positiivses vaimus.


Kirja üks algatajaid,  Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam juhtis tähelepanu asjaolule, et Mistralide kavandatav üleandmine Prantsuse  DCNS kompanii poolt Vene tellijale tähendaks punase joone ületamist Euroopa väärtuste ja solidaarsuse valdkonnas.

 

"Olukorras, kus Vene agressioon Ukraina vastu jätkub Vene vägede ja sõjatehnika avaliku interventsioonina ning kus Euroopa Liit Ukraina seaduslikku valitsust relvadega ei abista, demonstreerinuks Mistralide üleandmine Euroopa Liidu ühtse välis- ja julgeolekupoliitika moraalset ja poliitilist rebestumist," kommenteeris Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liige Tunne Kelam.

 

Kirja autorid väljendavad rahuldust selle üle, et esimese, Vladivostokiks ristitava helikopterikandja üleandmine on Prantsuse valitsuse otsusel edasi lükatud. Samas on nad arvamusel, et edasilükkamine ei ole parim lahendus, kuivõrd miski ei osuta Kremli ekspansiivse poliitika muutumisele nähtavas tulevikus.

 

Kergendamaks Prantsuse valitsuse olukorda, pakuvad Euroopa Parlamendi liikmed välja positiivse alternatiivi: 28-liikmeline liit peaks mõlemad laevad ühiselt ära ostma, jagades solidaarselt kulud ning kasutama neid Euroopa Liidu ühtse julgeoleku- ja kaitse, iseäranis  kiirreageerimisjõudude tugevdamiseks.

 

Tunne Kelami sõnul on Ukraina kriisi taustal saanud eriti selgeks vajadus tugevdada  jõuliselt  Euroopa Liidu  julgeolekut ja kaitset.  Sakslasest Euroopa Parlamendi liikme Michael Gahleri arvates saaks Mistrale rakendada ka Vahemerel Frontexi operatsioonides, tõkestamaks illegaalsete immigrantide laineid.

 

Eurosaadikud viitavad oma kirjas endisele NATO sõjalise komitee esimehele, Saksa erukindral Klaus Naumannile, kes kõnealust alternatiivi selgesõnaliselt toetab.

 

Kirjale andis oma toetuse 37 Euroopa Parlamendi väliskomisjoni ning julgeoleku- ja kaitse allkomisjoni liiget, kes esindavad nelja fraktsiooni ning 14 liikmesriiki, sealhulgas väliskomisjoni esimees Elmar Brok, endine EP  president Jerzy Buzek, väliskomisjoni ase-esimees Ioan Mircea Pașcu ning sotsialistide fraktsiooni välispoliitilika eestkõnelejaid Ana Gomes.