16.04. 2013 Läänemere naftakatastroofide suurenev oht on väljakutse kõigi ümbruskonna riikide tihedamaks koostööks

Euroopa Parlamendi Balti-Euroopa  saadikuühendus 
analüüsis piirkonna riikide ja organisatsioonide valmisolekut  võimalike
naftakatastroofide tõrjumiseks. 

 

Naftalekete tekitatud keskkonna -ja julgeolekuriskide ohjamise
organisatsiooni EnSaCo Oil Spill projekti juht Kenneth Kumeniuse hinnangul
tõotab Läänemere laevaliikluse maht ning kontsentratsioon peatselt küündida
Punase Mere tasemele.  Naftakatastroofide risk suureneb, samal ajal kui
ennetus- ja tõrjemeetmete potentsiaal  ei välju enamasti  piirkonna
riikide piirest.


Lisaks on Läänemere looduslikud tingimused palju keerukamad
ning riskirohkemad Punase merega võrreldes – talvine pimedus ja jää, sagedased
tormid, raskesti märgatavad karid. 

Balti-Euroopa saadikuühenduse esimehe Tunne Kelami sõnul on
lihtsam kommenteerida Põhja-Koreast või Iraanist lähtuvaid riske, samal ajal
kui juhuslik tankeriõnnetus võib tekitada tõelise katastroofi meie
koduuksel.  Kelam juhtis tähelepanu ka maismaa potentsiaalseile riskidele,
millest tõsiseim on vana, Tshernobõli tüüpi Sosnovõi Bor'i  tuumajaam
Leningradi oblastis, Eesti vahetus läheduses.  Kelami arvates on
esmatähtis tõhusam koostöö niihästi riikide kui ka kodanikuühenduste
vahel.  

Kenneth Kumeniuse kogemuse põhjal on esimene samm
kodanikualgatuse ja ametiasutuste koostöö raames tehtud. Selleks on Läänemere
piirkonna kolme riigi -  Soome, Rootsi ja Eesti -  keskkonnariskide
ning tõrjepotentsiaali kaardistamine, et saada olukorrast realistlik
ettekujutus.  Niinimetatud EnSaCo  1 programmiga on teostatud
mainitud kolme riigi ranna-alade elektrooniline riskitundlikkuse
kaardistamine.  Selle tulemused on kättesaadavad igale kodanikule ning
näitavad ka tõrjevahendite olemasolu, tõhusust ja uudsust või iganemist. 
Siit edasi minnes  tekib varsti igal mererannal liikujal nn. Scatman
süsteemi abil võimalus teatada avastatud ohtudest oma sülearvuti või
nutitelefoni vahendusel otse valitsuse infosüsteemi.

 

Balti-Euroopa saadikuühenduse liikmed toetasid ettepanekut
laiendada EnSaCo 2 programmiga elektroonilise kaardistamise ulatust kõigile
Läänemere ümbruse riikidele, lülitades sinna esmajoones Läti ja Leedu. 

Tunne Kelami arvates on EnSaCo  tegevus lootustandev
näide kodanikualgatuse ja ametiasutuste koostööst.  EnSaCo 2 elluviimine aga
nõuab kindlasti ka asjaosaliste riikide panust.  Mida rohkem valitsusi
sellega kaasa tuleb, seda odavamaks projekt kujuneb.