28.04. 2014 Lääs peab Venemaa kaasmaalaste kaitse doktriini ühemõtteliselt hukka mõistma

Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam (IRL) ütles G7 riikide edasisi sanktsioone Venemaa osas kommenteerides, et kuigi G7 kohtumise tulemus oli üldjoontes positiivne, jääb see siiski tubli etapi võrra maha Venemaa jätkuvast agressioonist.


Tunne Kelami sõnul on Venemaa tõkestamisel edu saavutamiseks vaja Läänel selgust saada kolmes punktis:
 
„Esiteks tuleb Läänel jõuliselt reageerida kõigi rahvusvaheliste organisatsioonide tasandil Venemaa agressiooni teoreetilisele põhjendusele - skandaalsele doktriinile kaasmaalaste kaitsest. On hämmastav, et siiani pole tähelepanu pööratud sellele, kuidas ühe suurriigi juhtkond on end tõstnud rahvusvahelisest õigusest kõrgemale, andes enesele õiguse sekkuda jõuga teiste riikide siseasjadesse vene kaasmaalaste kaitse ettekäändel. Seejuures otsustab sekkumise kriteeriumid ainuüksi Kreml,“ ütles Kelam.
 
Kelami sõnul on tegemist on omalaadse poliitilise rassismiga, mis analoogiliselt Hitlerile kuulutab ühe rahvuse huvide üleolekut kõigist teistest. „Mul õnnestus Euroopa Parlamendi märtsikuisesse resolutsiooni esmakordselt sisse viia paragrahv, mis tingimusteta mõistab hukka Vene kaasmaalaste kaitse doktriini. Kuid selline hukkamõist peab järgnema ka valitsuste tasandil,“ lisas Kelam.
 
„Teiseks, enne järgmist katset Kremli juhtkonnaga läbirääkimisi üritada, peavad Lääne sanktsioonid eelnevalt olema piisavalt mõjusad, et ka Vene pool oleks uuest Genfi kokkusaamisest tõsiselt huvitatud. G7 juhid tõdesid reedel seda, et Putin on neid Genfi kokkulepetega täielikult petnud,“ ütles Kelam. 
 
„Kolmandaks, Lääne reaktsiooni usaldusväärsus ja tõhusus on senisest veelgi suuremal määral seotud otsustava seisukohavõtuga poliitilise ja majandusliku korruptsiooni suhtes. Ukraina vastane invasioon ei tulnud juhuslikult. Seda on Putini grupeering aastaid ette valmistanud korruptsiooni ekspordiga Läände, mis väljendub hämarates kahepoolsetes tehingutes, rahapesus, Vene võimumeeste varastatud raha paigutamises Euroopa maksuparadiisidesse, Euroopa Liidu suurkompaniide tehingutes Vene partneritega, mis eiravad ausa konkurentsi ja läbipaistvuse nõudeid," tõdes Kelam, kelle sõnul on just seetõttu Lääne adekvaatset reaktsiooni nii raske saavutada, kuivõrd mõjukad poliitilis-majanduslikud jõud Euroopa Liidus üritavad iga hinna eest oma suhteid Vene partneritega kaitsta.