17.11. 2010 Lech Walesa: "Äpardunud NLKP peasekretärile anti Nobeli rahupreemia kommunismi reformimise äpardumise eest"

Euroopa Parlamendis tähistati 16. novembril Poola "Solidaarsuse" liikumise 30. aastapäeva konverentsiga, kus osalesid liikumise rajaja Lech Walesa, Euroopa Parlamendi president ja endine "Solidaarsuse" aktivist Jerzy Buzek, endine Saksa välisminister Dietrich Genscher, Briti ajaloolane Norman Daviesning endine USA suursaadik Poolas J.R. Davis. Konverentsi juhatas Walesa juunior - Jaroslaw, kes on alates 2009. aastast Euroopa Parlamendi saadik.  Jaroslaw Walesa esindas oma isa ka 20. augustil Tallinnas "Solidaarsuse" mälestuskivi pühitsemise tseremoonial. 


Konverentsil osalenud Tunne Kelami arvates oli oluliseks konverentsi suunitlus - "Solidaarsus tulevikus". Euroopa Parlamendi presidendi hinnangul ei saa solidaarsust jagada - see lõpeb selle hävinguga. Samuti ei saa solidaarsusele kui põhiväärtusele rajatud Euroopa edasist arengut killustada eri huvide vahel.


Norman Davise arvates on Poolas toimunud muutusi väga raske mõista ilma poola paavsti Wojtyla rolli arvestamata. "Solidaarsuse algusest on minule kustumatult meelde jäänud telepilt, kuidas kõik streikivad töölised põlvitasid tehasesse sisenenud preestri ees." 


Lech Walesa väitel tahaks ta jääda Euroopa viimseks revolutsionääriks. "Et tänaste globaliseerumise esitatud väljakutsetega toime tulla, on vaja olemasolevaid struktuure ja programme muuta," ütles Walesa. Kuid muudatused toimuvad tema hinnangul nii aeglaselt, et võib karta uue revolutsiooni vajadust, ja siis peaks ta viimse revolutsionääri tiitlist loobuma.


Walesa sõnul teadsid kõik, et kommunismi ei saa reformida. Jäiga süsteemi reformimine viib vältimatult selle lagunemisele. Seepärast võis Gorbatšovi reforme toetada. "Äpardunud NLKP peasekretärile anti lõpuks Nobeli rahupreemia kommunismi reformimise äpardumise eest," ironiseeris ta. 


Solidaarsuse juhi kinnitusel ilmnes näiliselt kõikvõimsa süsteemi nõrkus siis, kui Johannes Paulus II kodumaad külastas. Kogu kommunistlikku ajupesu kogenud rahvas, kommunistid kaasa arvatud, langes põlvili ja palvetas koos oma rahvusest paavstiga.  See osutas, et režiim pole juurdunud inimeste südameis. "Meil oli kaks relva - usk Jumalasse ning usk õiglusse," väitis Walesa. 


Tunne Kelam rõhutas oma sõnavõtus, et Euroopa ühise tuleviku ehitamisel on "Solidaarsuse" genereeritud solidaarsus asendamatu komponent ning tõi esile neli tasandit: "Nagu "Solidaarsus" suutis ühendada kogu rahva eri rühmitused, nii on Euroopa ülesanne ületada solidaarsuse alusel eri rahvuslike huvide vastasseis, mis pidurdab ühiste poliitikate elluviimist," ütles Kelam.


Eesti saadik kutsus üles andma solidaarsuse vaimus üle-Euroopaline hinnang kommunismi kuritegudele. "See algab meie vastastikusest solidaarsusest hakata tundma elavat huvi kõigi Euroopa rahvaste mineviku vastu."


Kolmandaks juhtis Tunne Kelam tähelepanu solidaarsuse rollile taaselustamaks Euroopa identiteeti, mille asendamatuks osaks on kristlikud väärtused ja kultuuripärand. 


"Neljandaks vajab Euroopa Atlandi-ülese solidaarsuse sihiteadlikku kindlustamist, kuivõrd see on ainus alus, mis võimaldab globaliseeruvas maailmas tõhusalt vastu seista niihästi majanduslikele kui kultuurilistele väljakutsetele," ütles Kelam.