03.07. 2013 Leedu eesistumise prioriteetide hulgas puudub Rail Balticu projekt

Kõneledes Euroopa Parlamendi täiskogul  Leedu eesistumist tutvustavalt debatil, ütles Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni nimel sõna võtnud Tunne Kelam, et Leedu koos teiste Balti riikidega on andnud Euroopa Liidule julgustavat eeskuju oma majanduse reformimisel. 

"Balti riigid on tõendanud, et eelarve tasakaalustamist ning reformide läbiviimist on võimalik ühendada majanduse kasvuga," kinnitas Kelam.  "Selle tulemuseks on Balti riikidest saanud Euroopa kõige kiiremini kasvavad majandused."

Eesti saadik juhtis tähelepanu, et paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides on struktuursed reformid alles poolel teel.  "Vajame kindlameelset eesistumist, et need lõpule viia."

Kelami arvates peaks Leedu eesistumise üks olulisemaid eesmärke olema Euroopa ühendamine.  Moodsaid taristuid ja nende vajadusi silmas pidades on Balti riigid ja Soome üha Euroopa südamest isoleeritud.  Nende nõukogudeaegsed taristud on orienteeritud Moskvale, mitte Brüsselile.

"Ma loodan, et olen eksinud, kuid ma ei suutnud Leedu eesistumise prioriteetide hulgast leida Rail Balticu projekti , mida Komisjon toetab ja on lubanud rahastada," ütles Kelam.

 

Küll kuulub Leedu kavadesse raudteede turvalisuse direktiivi vastuvõtmine. 

"Esmalt vajame moodsat kiirraudteed, mis ühendaks Soome, Baltimaad ja Poola Euroopa keskmega," väitis Kelam.

Tunne Kelam palus Leedu presidendil osutada kaasabi, et  lahendada Rail Balticu ühisettevõtte loomise probleeme - ettevõte, mis peaks Rail Balticu haldajana asuma kõnealuseid taristuid arendama, on takerdunud vastuoludesse.