09.03. 2011 Liibüa diktaatori suhtes võetud hoiakut tuleb rakendada ka teiste autoritaarsete režiimide suhtes.

Euroopa Parlamendis toimus oluline debatt Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni osavõtul Liibüa ning Põhja-Aafrika arengute kohta.

Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni liikme Tunne Kelami sõnul oli Euroopa Parlamendi sõnum suunatud EL erakorralise Ülemkogu istungile 11. märtsil.

"See sõnum oli harvanähtavalt selge ja üksmeelne," ütles Kelam.  "Sellepärast on meie peamine soov, et välispoliitika kõrge esindaja selle sama jõuliselt ja veenvalt reedel valitsusjuhtidele edastaks."


"Põhja-Aafrika riikides toimuvad spontaansed protestiliikumised on kummutanud arusaama nagu suudaksid ebademokraatlikud ja autoritaarsed valitsejad  tagada ehtsat stabiilsust, " ütles Kelam, kes on oma fraktsiooni poolt üks Liibüat puudutava resolutsiooni algatajatest.

 

"Tuleb järeldada, et katsed kodustada Gaddafi-taolisi brutaalseid diktaatoreid on nurjunud, põhjustades rohkesti piinlikkust Euroopa partnereile," ütles Kelam. 

Tema sõnul võitlevad inimesed Liibüas samade väärtuste eest, mida meie jagame ning Euroopal tuleb selgelt asuda nende poolele.

 

Tunnustades Ashtoni esitatud seisukohta, mille järgi Euroopa Liidu  aktsioonid peavad juhinduma Euroopa põhiväärtustest, soovis Kelam, et samasugust väärtustepõhist lähenemist nagu Liibüa diktaatori suhtes tuleb edaspidi rakendada ka suhtlemises selliste režiimidega nagu Iraan, Valgevene, Kuuba, Hiina ja Venemaa. 

Kelam toetas kolme kiireloomulist sammu, mida erakorraline Euroopa Ülemkogu peaks astuma:

  1. lennukeelu tsooni kehtestamine Liibüas, takistamaks diktaatoril oma kodanike ründamist;
  2. Benghazi  Ajutise Rahvusnõukogu viivitamatu tunnustamine ja temaga koostöö alustamine;
  3. pikaajalise Euroopa Liidu humanitaar- ja majanduspoliitika kavandamine Põhja-Aafrika suhtes aitamaks kaasa sealsete revolutsioonide sotsiaal-majanduslike põhjuste lahendamisele. 

Tunne Kelami algatusel Liibüa resolutsiooni teksti viidud sõnastus:  "Revolutsioonilised muutused Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas on teinud selgeks, et Euroopa Liidu edasine positiivne mõju ja pikaajaline usaldusväärsus selles piirkonnas hakkab sõltuma tema võimest teostada sidusat ühtset välispoliitikat, mis on väärtustepõhine ning asub selgelt uute demokraatlike jõudude poolele".