13.03. 2012 Majanduskriisi ületamiseks tuleb EL ühisturg täies mahus vältimatult ellu rakendada

Euroopa Parlamendi saadikud arutasid täna Euroopa Ülemkogu tulemusi. Ettekannete ja kommentaaridega esinesid Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy ja Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso.

 

Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni nimel kõnelenud Tunne Kelam  juhtis tähelepanu kuuldustele niinimetatud kriisiväsimusest. 

"Tänase debati sõnumit võiks sõnastada - nüüd on otsuste elluviimise aeg. Nüüd on aeg, et liikmesriikide valitsused hakkaksid tõhusalt ellu viima kohustusi, millele nad Ülemkogul alla on kirjutanud," ütles Kelam.


Kelami sõnul on  koos range rahandusalase distsipliini järgimisega oluline teha uusi investeeringuid teadmispõhisesse majandusse,  vähendada väikeettevõtete administratiivseid koormusi ning soodustada noorte tööhõivet.

Kelami sõnul kasutas Euroopa Komisjoni president Barroso ka täna  hommikul poliitiliselt korrektset terminit " ühisturu süvendamine."

"Toetan ERP fraktsiooni esimees Joseph Dauli, kes kutsus üles tähistama tänavu täituvat  ühisturu 20. aastapäeva ühisturu täieliku elluviimisega, tehes seda Komisjoni poolt kavandatud täpse ajagraafiku alusel," kinnitas Eesti saadik.

 

Kelami arvates on just praegu õige hetk saada lahti kõhklustest ja ettevaatlikkusest ühisturu täiemahulise ellurakendamise suhtes.

"On aeg teha lõpp mitteametlikule protektsionismile, millest  on saanud karm reaalsus," ütles Kelam.  "Just selline reaalsus õõnestab Euroopa Liidus kätkevat kasvupotentsiaali ning tema poliitilist kui ka majanduslikku usaldusväärsust."

 

Eesti  saadiku väitel tähendab siseturu täiemahuline ellurakendamine esmajoones teenusteturu kui majanduskasvu kõige võimsama allika täielikku avamist, samuti ühtse digitaalturu viivitamatut käivitamist.