19.02. 2014 Meie ülim kohus on aidata inimesi, kes veel Euroopasse jõudmata surevad Kiievis euroopalike väärtuste kaitsel

Ukraina president Janukovitš kannab vastutust Kiievis toimunud verevalamise ning poliitilise dialoogi nurjumise eest, tõdes Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon – Euroopa Rahvapartei (ERP) oma 19. veebruari üldkoosolekul Brüsselis.

Rumeenia esindaja Christian Preda sõnul pole dialoog võimalik presidendiga, kes öösel laseb inimesi tappa, kuid päeval kuulutab valmisolekut läbirääkimisteks.  Selline juht peab lahkuma. Fraktsiooni esimehe Joseph Dauli hinnangul on diplomaatia aeg möödas: Euroopa Liit peab käituma palju karmimalt.

ERP fraktsiooni Eesti esindaja Tunne Kelam kutsus kolleege üles aru saama, et mureväljendused ning uued kavandatavad resolutsioonid ei ole piisavad rahustamaks kodusõja äärele jõudnud olukorda Ukrainas. 


„Ukrainas toimub viimase kolme kuu vältel revolutsiooniline protsess, mille eesmärk on euroopalike väärtuste ja demokraatlike normide integreerimine ukrainlaste ellu.  Euroopa Liidu  jätkuv ettevaatlikus, kõhklused ja sisemine lõhestumus ei võimalda meil aga ukraina rahvale tõelist tuge anda,“ ütles Kelam.

 

„Sajad tuhanded, kes oma tervise, karjääri ning eluga riskides on seisnud Ukraina euroopaliku tuleviku eest, väärivad meie selget ja konkreetset toetust. Euroopa Liidu  tulevik, usaldusväärsus ning tema postuleeritud väärtuste vastavus tegelikkusele otsustatakse Kiievis.“


Eesti esindaja pakkus realistliku lahendusena välja viivitamatult kehtestatavaid paralleelseid sanktsioone niihästi Ukraina kui Venemaa ametnike ja poliitikute suhtes, kes vastutavad repressioonide ja korruptsiooni eest. 

 

„Pea kõik poliitikud siin on nõus, et Ukraina sündmuste negatiivse arengu taga on Moskva mõju. Kui soovime edu saavutada, siis tuleb ka Venemaa suhtes koostada laiendatud Magnitski tüüpi must nimekiri, mis kehtestaks sihtotstarbelised viisakeelud ja pangaarvete külmutamise. Selline parlamendi väliskomisjoni soovitus liikmesriikide valitsustele on praegu taas ettevalmistamisel,“ märkis Kelam.

ERP fraktsioon otsustas keskenduda sanktsioonide väljatöötamisele, otsida võimalusi igakülgse abi osutamiseks Ukrainale ning soovitas Kiievisse viivitamatult lähetada niihästi  Euroopa Parlamendi kui ka Euroopa Liidu välisministrite delegatsiooni. Eeloleval nädalal arutab Euroopa Parlament oma Strasbourgi täiskogul erakorralisena Ukraina küsimust. 


„Esmajoones on tähtis saavutada liikmesriikide valitsuste ühine ja jõuline reaktsioon.  Ilma selleta minetab Euroopa Liit oma reaalsed võimalused Ukrainat aidata,“ ütles Tunne Kelam.