26.02. 2014 Miks me ei ütle ukrainlastele selgelt, et olete teretulnud Euroopa Liitu?

Euroopa Parlamendi saadikud arutasid täna Euroopa Komisjoni laienemisvoliniku Stefan Füle osavõtul olukorda Ukrainas, selleteemaline resolutsioon võetakse vastu homme. 


"Paljud inimesed surid Kiievis assotsiatsioonilepingu ja Ukraina Euroopaliku tuleviku eest,  " ütles Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liige Tunne Kelam.  "Kas pole see piisav tõend, et ukrainlased kannavad Euroopa väärtusi?"


Eesti saadiku sõnul on peaküsimus Venemaa postimperialistliku suhtumise peatamine. Pöördudes volinik Füle poole, ütles Tunne Kelam: "Euroopa Liit peab kõrvalekaldumatult nõudma Kremlilt Ukraina kohtlemist tõeliselt iseseisva riigina, mitte Venemaa satelliidina."  Kõneleja sõnul on see ühtlasi tee Venemaa ehtsa sõltumatuse suunas. "Riik, mis nii selgesti osutab oma sõltuvust  endistestkolooniatestei saa olla päriselt iseseisev," ütles Kelam.

Eesti saadiku hinnangul üritavad kõik asjaosalised Ukrainaga tihedamaid suhteid arendada, kuid siiamaani oli ilmne, et Putin tahab Ukrainat teistest enam, kuna ta oli valmis maksma kõrgemat hinda.   "Meil tuleb toetada Ukraina rahvast mitte üksnes sõnade, vaid reaalse abiga," ütles Eesti saadik.  Selleks on Euroopa Liidul vaja visiooni, usaldusväärset strateegiat, mis rajaneb Euroopa Liidu  lepingu artiklile 49.  "Miks me ei ütle selgelt välja, et olete teretulnud Euroopa Liitu, kui olete täitnud kõik vajalikud kriteeriumid?"  küsis Kelam.Rahvusvaheline doonorite konverents on Kelami arvates vajalik idee, kuid muret teeb see, et Euroopa Liidu  viivitamatu kui ka pikaajalise abi paketid on siiani täpsemalt määratlemata.  "Olukorras, kus kaalul on mitte ainult Ida-Euroopa, vaid ka Euroopa Liidu enese tulevik, ei saa me lubada endale luksust kõhelda abipaketi suuruses," ütles Kelam.  "Praeguse võimaluse kaotamine läheb kõigile asjaosalistele märksa kallimaks."