17.06. 2014 Mistral tüüpi rünnaklaevade üleandmine Venemaale tuleb tingimusteta peatada

Euroopa Parlamendi valimised võitnud paremtsentristlik Euroopa Rahvapartei fraktsioon (ERP) kohtus 16.-17. juuni õppepäevade raames Euroopa Liidu juhtivate poliitikutega, et arutada järgmise viie aasta eesmärke ja tegevuskava. Kohtumisel osalesid Euroopa Ülemkogu president Herman Van Rompuy, Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso, Ungari peaminister Viktor Orbán, Soome peaminister Jyrki Katainen, Saksamaa rahandusminister Wolfgang Schäuble ja mitmed teised EL liikmesriikide nimekad poliitikud. Eestit esindas kohtumisel IRL liige ning Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam.  Euroopa Rahvapartei presidendi Joseph Dauli sõnul on Euroopa Liidu peamiseks prioriteediks majanduskasv ning töökohtade loomine, seda eriti noortele.


EL järgmise viie aasta olulisemaks väljakutseks on Kelami sõnul liikmesriikide koostöö ja solidaarsus – seda eriti välispoliitikas, energiajulgeolekus ning digitaalse turu arendamisel.


„Võtmekusimus, millest tuleb alustada, on tehtud otsuste elluviimine,“ ütles Eesti saadik.  EL nõrgimaks lüliks on Kelami arvates jätkuvalt liikmesriikide valitsuste raskused ühise positsiooni kujundamisel ning selle ellurakendamisel.
„Euroskeptitsism, mille kasvu pärast muret tuntakse, tekib mitte ebapiisavast selgitustööst, vaid miljonite inimeste tunnetusest, et sõnad ja teod lähevad teineteisest lahku, et solidaarsusdeklaratsioonide  varjus domineerivad eri riikide huvid, et vastutustundlik pika perspektiiviga poliitika allutatakse lühiajalistele pragmaatilistele kaalutlustele,“ ütles  Tunne Kelam.
Eesti saadik juhtis  Van Rompuy  tähelepanu Euroopa valitsuste 2011. aasta ühisotsusele viia 2014. aastaks  lõpule EL sisemise  energiaturu loomine.    „Selles küsimuses on meil võimalik näidata, et kokkulepitu viiakse ka ellu,“ ütles kõneleja.
Euroopa Komisjoni president Barroso ütles, et EL-s eksisteerivad jätkuvalt isoleeritud energiasaared ning tõi selle näiteks kolm Balti riiki.  „Energiasüsteemide ühendamine ning energialiit on meie prioriteedid,“ kinnitas Barroso.

 

Tunne Kelami hinnangul asub EL täiesti uudses välis- ja julgeolekupoliitilises olukorras, mis nõuab jõulist ja ühtset reageerimist EL  kui terviku poolt.  Kelam tegi ettepaneku Venemaaga relvakaubanduse viivitamatuks lõpetamiseks.  „Mistral-tüüpi rünnaklaevade üleandmine Venemaale tuleb tingimusteta peatada, vastasel juhul annaks see hävitava löögi EL usaldusväärsusele solidaarsuse ja ühisväärtuste kaitsjana,“ väitis Kelam. 
Konverentsil esitati ka idee kehtestada ajalimiit Venemaa sekkumise lõpetamiseks Ida-Ukrainas.  Selle piiri ületamine peaks kaasa toomaautomaatselt majanduslike sanktsioonide alustamise.