07.12. 2010 "Nord Stream on minevikumuusika"

Euroopa Parlamendi Balti-Euroopa saadikuühendus arutas oma tänasel istungil Balti riikide energiajulgeoleku probleeme.

Euroopa gaasituru viimastest arengutest pidas ettekande Londoni ülikooli professor Alan Riley (City Law School, London City University). Tema väitel on Läänemere piirkonna energiaturul toimumas põhimõttelised muutused. Kui Balti riigid on ühest küljest gaasivarustuse osas jätkuvalt haavatavad Gazpromi monopolist sõltudes, siis teiselt poolt avab energiaturu mitmekesistumine konkreetseid võimalusi seda olukorda positiivses suunas muuta.


Riley väitel on tekkinud eri gaasiliikide omavaheline konkurents, mis toob kaasa senise, näiteks Gazpromi kehastatud ühe varustaja süsteemi kokkuvarisemise. Samas oodata lähiajal võimalikku Gazpromi tugevnevat hinnasurvet just Balti ja Ukraina turgudele, kompenseerimaks konkurentsivõime langust mujal.  Nord Streami saab Gazprom piisavalt gaasiga varustada üksnes sellega, et vähendab Ukraina kaudu tarnitava gaasi kogust, kuid Riley sõnul läheks selline ümbermängimine Gazpromile majanduslikult põhjendamatult kalliks.


Balti-Euroopa saadikuühenduse esimehe Tunne Kelami sõnul osutab kõik, et Nord Stream kuulub juba enne käikulaskmist minevikku, seda mitte üksnes poliitiliselt, vaid ka majanduslikult ja tehniliselt.


Riley väitel on ülitähtis astuda Gazpromi monopoolsele seisundile Balti riikides vastu Euroopa Liidu monopolidevastase seadusandlusega, mis kohustab trahve maksma ka mineviku eest.  Teine konkreetne abinõu oleks Poola kildagaasi (shale gas) toodangule rajaneva Põhja gaasiringi moodustamine ümber Läänemere.

 

Euroopa Parlamendi asepresident Alejo Vidal-Quadras, kes on Euroopa gaasivarustuse turvalisuse raporti autor (vastu võetud 21. septembril 2010),  pidas ettekande Euroopa gaasituru tulevikust. Vidal-Quadras toonitas, et Balti riigid on gaasivarustuse osas haavatavamas seisundis ja rõhutas, et Euroopa Liidu gaasivarustuse kindluse määrus eeldab gaasitarnete takistusteta toimimist ja lõpptarbija kaitsmist.

 

Oluline on muuta gaasijuhtmed mõlemasuunaliseks, näiteks et Poolas toodetud gaasi saaks tulevikus saata nii Balti riikidesse kui Soome. Seega pole küsimus mitte tehnilistes lahendustes, vaid kehtivate energiavõrgustike eraldamissüsteemis ning vaba konkurentsi tingimuste loomises.

 

Tunne Kelami sõnul oleneb see esiteks asjast huvitatud maade omavahelisest koostööst. "Teiseks oleneb see Euroopa Liidu valmisolekust rakendada avatud turu põhimõtteid eranditult kõikides tingimustes."

 

Saadikuühendused on Euroopa Parlamendi ametlikud fraktsioonidevahelised töörühmad, mis moodustatakse 5 aastaks. Balti-Euroopa saadikuühendus, mis ühendab esmajoones Läänemere piirkonna riikide saadikuid ning algatas 2006. aastal Läänemere strateegia, tegutseb Euroopa Parlamendis  juba teist hooaega. Tunne Kelam valiti selle töörühma esimeheks 2009. aastal.