01.03. 2011 Põhja-Aafrika revolutsioonid tõendavad EL ühtse väärtustepõhise poliitika vajadust.

Euroopa Parlamendi julgeoleku- ja kaitse allkomisjon kohtus 28. veebruaril Euroopa välisaktsiooni teenistuse asepeadirektori Maciej Popowskiga.  Järgnevalt arutasid saadikud teledebatis Kairo poliitiku Ayman Nour'iga Egiptuse üleminekuprobleeme ning kuulasid Euroopa Liidu laienemis- ja naabruspoliitika voliniku Stefan Füle informatsiooni revolutsiooniliste arengute kohta Põhja-Aafrikas.

Eesti saadik Tunne Kelam kommenteeris kriitiliselt  Maciej Popowski sõnumit, mille kohaselt Euroopa Liit olevat üha järelemõtlemise faasis, ühtlustamaks oma kriisihalduse mehhanisme. 


"See kõlab kenasti, kuid asi on selles, et kriisid ei tunne järelemõtlemise faase," ütles Kelam.  "Nagu tavaliselt, tabas ka Põhja-Aafrika kriis Euroopa Liitu ootamatult." 

Eesti saadik tõdes, et Euroopa Liit on seni tegelenud reageerimisega, sellel asemel, et arendada proaktiivset lähenemist sellistele kriisidele. Kelam küsis, kas Euroopa Liidul on plaan ka mustaks stsenaariumiks, mille üks variante oleks Liibüa kui riigi lagunemine.

Kelam kutsus üles kujundama EL pikaajalist strateegiat kõnealuse piirkonna suhtes ning olema valmis lähetama Liibüasse EL  tsiviilmissiooni, mida vajadusel peab toestama sõjaline missioon. 

Kelam leidis, et Kesk- ja Ida-Euroopa esindajad tunnetavad arvatavasti paremini Egiptuses, Liibüas ja mujal toimuvaid revolutsioonilisi muutusi.  Tema sõnul on tõeliste muudatuste aluseks tahe ja suutlikkus kujundada tugev kodanikuühiskond. 

Kelam küsis, kuidas kavatseb Egiptuse üleminekuvalitsus lahendada usuliste vähemuste, eriti koptide probleemi, kelle esindajaid on eelmise režiimi ajal  süstemaatiliselt  diskrimineeritud ja mõrvatud, vormilisele võrdõiguslikkusele vaatamata.

Egiptlased tunnistasid probleemi ja kristlaste muresid ning väitsid, et ootavad just Euroopa Liidult abi tagamaks inimõiguste ja koptide kaitset.

Tunne Kelam jäi rahule volinik Stefan Füle sõnumiga, mille kohaselt peab Euroopa Liit toetama demokraatiat Põhja-Aafrikas nii nagu ta toetas seda 1989.aastal Ida-Euroopas.  Voliniku sõnul on muudatused Põhja-Aafrikas pöördumatud ning Euroopa Liit  peab olema enesekriitiline, sest poliitikas endiste diktaatorite suhtes pole mitte alati eelistatud inimõigusi ja õiguskorda praktilistele huvidele.

Põhja-Aafrika ning Lähis-Ida teemad kujunevad kuumaks arutlusobjektiks ka Euroopa Parlamendi järgmisel plenaaristungi nädalal Strasbourgis, millest võtab osa EL  välispoliitika kõrge esindaja Catherine Ashton.