16.06. 2010 Praegu on hetk küsida, mida meie saame teha Euroopa heaks.

Euroopa Parlament arutas täna eelseisva Euroopa Ülemkogu ja G 20 tippkohtumise ettevalmistusi Komisjoni Presidendi José Manuel Barrosoga ning eesistujamaa Hispaania esindajaga.Euroopa Rahvapartei fraktsiooni nimel sõna võtnud Tunne Kelam rõhutas, et esmatähtis on kriisist välja tulla.


"Parlamendi suur enamus ja Komisjon on ühte meelt, et tõhus vastus kriisile on ühenduse meetodi tugevdamine," tõdes Eesti saadik.

"Peame teadvustama ka seda, et Euroopa majanduse juhtimisega tegeleb Komisjon, mitte Nõukogu. "

Kelami sõnul tuleks taltsutada õhinat asuda kriisi ületamiseks looma uusi institutsioone. Kõigepealt tuleb toetada ja tugevdada olemasolevaid. "Eelkõige vajab Komisjon tugevamat mandaati finantsolukorra  konsolideerimiseks koos õigusega hoiatada reeglite rikkujaid," ütles Kelam.

Tunne Kelami arvates annab kriis ka midagi positiivset - eelkõige võimaluse viia lõpule neljal põhivabadusel põhineva siseturu kujundamine.

Kõneleja tõstis "Euroopa 2020" strateegia projektidest esile Euroopa Digitaalset Tegevuskava.

"Sellest peab saama tähtis vahend hoogustamaks tõhusalt funktsioneeriva ühise toodete ja teenuste digitaalturu kujundamist, mis vähendaks horisontaalseid bürokraatlikke ja kommunikatiivseid tõkkeid," väitis Kelam.

Kolmandaks tõi Tunne Kelam välja olukorra eurotsoonis. "Usaldusväärne ja stabiilne euro on mitte ainult euroala kuueteistkümne liikme, vaid kogu Euroopa Liidu kese. Praegune kriis ei tohi viia Euroopa jagunemisele kaheks eraldi leeriks, vaid just vastupidi - koondama meid kõiki ühiste majanduslike ja vaimsete väärtuste ümber, " ütles Kelam.

Eesti liitumine euroga selle kriisiajal osutab usaldust euro tulevikku.
"Praegu on hetk  küsida, mida meie saame teha Euroopa tugevdamiseks, mitte mida Euroopa saab teha meie jaoks, " väitis Kelam.

Eesti ühineb tema sõnul euroklubiga täie teadvusega, et see samm tähendab kaasvastutuse võtmist ning omapoolse panuse andmist euroala stabiliseerimisse.