29.05. 2015 Riia tippkohtumine peab pakkuma EL idapartnereile ehtsa koostööraamistiku

21. mai 2015

Euroopa Parlament arutas oma istungijärgul Strasbourgis ettevalmistusi täna ja homme toimuvale Idapartnerluse tippkohumisele Riias.

Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni nimel esinenud Tunne Kelam juhtis tähelepanu kartustele, nagu oleks Riiast oodata EL poolt ebapiisavat poliitilist valmisolekut partnerlust aktiviseerida või kõrgemale tasandile viia. Teised EL riigid omakorda näevad kohtumises viimset võimalust idapartnerlust päästa.Tunne Kelam kutsus EL liikmesriike üles demonstreerima EL vankumatut poliitilist  pühendumist meie idanaabrite demokraatlikule arengule euroopaliku õigusruumi suunas.

"Ma tervitan Läti eesistuja deklaratsiooni, mille kohaselt EL peab pakkuma naabreile ehtsat partnerlust," ütles Kelam. "Ma loodan väga, et eesistuja suudab Riias selle deklaratsiooni ka poliitilisteks  otsusteks vormida."

Tunne Kelami hinnangul on idapartnerluse tulevik seotud Euroopa kui terviku tulevikuga.

 

Kelam on üks 98-st eurosaadikust, kes lähetasid pöördumise Riia tippkohtumisest osavõtjaile.  Eesti esindaja rõhutas kahte peamist kriteeriumi:  tagada Ukrainale ning Gruusiale järgmiseks aastaks viisavaba režiim ning pakkuda kolmele partnerile selge poliitiline perspektiiv Euroopa Liitu astumiseks, kui nad seda soovivad ning vajalikul määral küpsed on.

 

"EL esmane ülesanne on omalt poolt tagada, et igal idanaaber saaks vabalt ning välise surveta otsustada oma valiku üle," ütles Kelam. EL peaks oma tegevuse fokuseerima teatavaile praktilistele prioriteetidele, vastavalt eri partnerite olukorrale, kusjuures prioriteedid sõltuksid partnerite poliitilisest valmisolekust ning seadusandlikust võimekusest.

"Meie sõnum Riia tippkohtumisele on väga selge - idapoolsed partnerid on teretulnud Euroopasse. Me ei saa jätta oma partnereid saatuse hooleks, kui, et lõdvendaksime või ähmastaksime oma pühendumist neile," väitis Kelam.