11.11. 2010 Sahharovi preemia mõju suurendamine tähendab julgustust ja paremat kaitset sõnavabaduse eest seisjaile

9. novembril hääletas Euroopa Parlamendi väliskomisjon Brüsselis parandusettepanekuid parlamendi iga-aastasele arvamusele inimõiguste olukorrast maailmas.

Komisjon toetas üksmeelselt Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liikme Tunne Kelami ettepanekut Andrei Sahharovi nimelise mõttevabaduse preemia rahvusvahelise mõju suurendamisest.


"Tähelepanu Sahharovi preemiale ja selle laureaatidele keskendub praegu aasta lõpule, mil otsustatakse ja antakse pidulikult kätte Euroopa Parlamendi järjekordne kõrgeim autasu," tõdes Tunne Kelam. "Probleem on selles, et siiani puudub süstemaatiline ja kõrgel tasandil järelvalve laureaatide ja muude preemia saamiseks esitatud kandidaatide edasise käekäigu üle nende kodukohas."  

 

Kelami sõnul on kaalutakse Euroopa Parlamendis Sahharovi mõttevabaduse preemia andmist  isikuile, kes tegutsevad väga rasketes tingimustes demokraatlike vabaduste ja inimväärikuse kehtestamise eest, kusjuures kandidaatideks esitatud on enamasti  võimude poolt survestatud. Seetõttu kutsub väliskomisjon nüüd Nõukogu ja Komisjoni üles looma Euroopa Parlamendi poolt esile tõstetud inimõiguste kaitsjatega pideva kontakti, jälgima olukorda nende kodumaal ning pakkuma tagakiusatuile kaitset. 


"Värske näide on Oleg Orlovi, Vene "Memoriali" esimehe juhtum," väidab Kelam. 2009. aasta  Sahharovi preemia laureaat on kutsutud detsembriks uuesti Strasbourgi, kuid Vene võimud on alustanud juba kevadel tema vastu poliitiliselt motiveeritud kriminaalmenetlust ning keelduvad teda Venemaalt välja laskmast.

 

"Euroopa Komisjoni, Catherine Ashtoni ja tema uue välisteenistuse ülesanne on Euroopa Parlamendi sõnumit võimendada nii, et see muutuks meie partneritele tõsiseltvõetavaks,"  ütles Tunne Kelam. "See, et Vene ametivõimud on alustanud äsjase Sahharovi preemia laureaadi tagakiusamist, on proovikiviks, kui tõsiselt Euroopa Liidu institutsioonid ise seda preemiat võtavad."

 

Kelami arvates on nimelt seetõttu eriti oluline tõsta Sahharovi auhinna rahvusvahelist kõlapinda.

 

Tunne Kelam juhib Euroopa Rahvapartei fraktsiooni töörühma, mis koostab ettepanekuid parlamendi juhtkonnale Sahharovi auhinna tuntuse ja mõjukuse suurendamiseks.

2010. aasta Sahharovi mõttevabaduse auhinna otsustas Euroopa Parlament anda Kuuba poliitvangile Guillermo Fariñasele. Auhind antakse üle 15. detsembril Strasbourgis toimuval pidulikul tseremoonial. 

 

Sahharovi auhind - mõttevabaduse eest