12.06. 2013 Strasbourgis mälestati juuniküüditamise ohvreid

Täna pärastlõunal mälestasid Euroopa Parlamendi liikmed 1941. aasta 14.
juunil Balti riikides läbi viidud massiküüditamiste ligikaudu 50 000 ohvrit.

Seitse aastat tagasi kinkisid kolme Balti riigi delegatsioonid Euroopa
Parlamendile 1941. aasta küüditatutele pühendatud mälestustahvli.  See
asub Strasbourgis parlamendi külaliste sektori seinal,  mille juures
traditsiooniliselt viiakse igal aastal läbi mälestusüritus. Seekordsel
mälestusüritusel kõnelesid ka Euroopa Parlamendi asepresidendid Jacek
Protasiewicz (Poola) ning  László Surján (Ungari).  Osalesid Balti
riike Euroopa Nõukogu juures esindavad diplomaadid, sealhulgas Eesti suursaadik
Euroopa Nõukogus Gea Rennel.

Mälestusürituse korraldasid  Euroopa Parlamendi liikmed Tunne Kelam,
Vytautas Landsbergis ning Sandra Kalniete, kellest viimane on sündinud Siberis
küüditatud vanemate peres.  Tunne Kelami sõnul on 1941. aasta tragöödia
teadvustamine ülejäänud Euroopale osa Balti saadikute missioonist. 

„Nõukogude totalitaarse režiimi ohvrid ei tohi jääda unustusse – nende
olemasolu ja kannatused tuleb lõimida Euroopa ühisesse minevikupärandisse,”
ütles Eesti saadik.  ”Ainult sel kombel saame meie vanemate ja
vanavanemate läbielatud kuritegusid mõtestada ning luua koos väärikamat ja
turvalisemat tulevikku.”

Osalejad asetasid mälestustahvli jalamile lilli ning korraldasid
leinaseisaku.  Mälestustahvli ees on oma Strasbourgi visiitide ajal
austust avaldanud ka Eesti president Toomas-Hendrik Ilves ning Läti president
Valdis Zatlers koos Euroopa Parlamendi presidendiga. 

FOTOD