20.06. 2011 Tunne Kelam: Euroopa vajab küberkaitse koordinaatorit

Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelami algatusel toimus täna Brüsselis debatt "Küberjulgeolekualased väljakutsed Euroopale ja USAle."

Euroopa Liit ja USA käivitasid 2010. aasta novembris EL-USA küberjulgeoleku töörühma, mille eesmärgiks Euroopa Komisjoni volinik Malmström seadis "konkreetsete tulemuste saavutamise ühe aasta jooksul". Tänasel arutelul analüüsiti küberjulgeoleku poliitika hetkeseisu, EL-USA sellealast koostööd ning valmisolekut küberohtudest tingitud väljakutsetele.


Euroopa Parlamendi julgeoleku-ja kaitse allkomisjoni liige Tunne Kelam esines ettekandega "Küberjulgeoleku väljakutsed ja Atlandi-ülene koostöö neile reageerimisel."

 

Tunne Kelami sõnul kujunes konverentsi märksõnaks "koordinatsioon". See ei piirdu vaid riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide koostööga, vaid näeb erasektori olulist ning mitmes valdkonnas asendamatut rolli küberjulgeoleku tugevdamisel. 

 

"Arutades NATO ja Euroopa Liidu suhteid antud küsimuses, leidsid osalejad, et praktilise väljundi otsimisel tuginevad kõik pooled valdavalt erasektorile, milles võiks näha eri asutuste vaheliste ebakõlade koordineerimise vahendit," ütles Kelam. 

 

Tunne Kelam tutvustas Euroopa Parlamendi  julgeoleku- ja kaitse allkomisjoni tellitud uurimust Euroopa Liidu  küberjulgeoleku olukorrast ja perspektiividest, mis avalikustati alles eelmisel nädalal.  Kõnealuses uurimuses osalesid Kelami sõnul ka Eesti spetsialistid.  Mainitud dokument on mõeldud lähtekohaks Euroopa Parlamendi tulevasele küberkaitse teemalisele raportile. 

 

Tunne Kelami väitel on Euroopa Liidu institutsioonide valmidus kaitsta end küberrünnakute vastu suhteliselt madal.  Siiani puudub konkreetne keskus, mis koondaks ühte ja koordineeriks kujuneva Euroopa Liidu  küberjulgeolekupoliitika eri elemente. Ka liikmesriikide valitsuste tase küberkaitse alal on väga erinev ning enamusel puudub selles vallas tõhus riiklik strateegia.  

 

Eesti esindaja Euroopa Parlamendis toetas ideed luua Euroopa Liidu  küberjulgeoleku koordinaatori ametikoht Euroopa Komisjoni struktuurides.  Kelam tõdes, et Euroopa Liidu  välis-ja julgeolekupoliitika ning  kujunev välisteenistus pole suutnud küberjulgeoleku väljakutseid ja vajadusi piisavalt integreerida välispoliitika orgaanilise komponendina. 

 

Kelam tegi ettepaneku alustada keerukat koordineerimist praktilisest ülesandest - üritada kehtestada ettevõtete küberjulgeoleku Atlandi-ülesed ühtsed piisavad standardid.

 

Koos Bertelsmanni sihtasutuse Washingtoni bürooga  korraldatud ürituse peakõnelejateks olid mainekad eksperdid: Melissa Hathaway Harvardi ülikoolist, endine George W. Bushi ja Barack Obama küberjulgeolekunõunik ning endine Rahvusliku Julgeoleku Nõukogu vanemjuhataja küberruumi alal; Jim Lewis, Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskuse  tehnoloogia ja avaliku poliitika osakonna juhataja; David Pollington, Microsofti korporatsiooni julgeolekusuhete direktor.