10.03. 2016 Tunne Kelam kutsus Ülemkogu üles andmekaitsepaketti viivitusteta vastu võtma

Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam pöördus Hollandi eesistumise poole üleskutsega vormistada edasiste viivitusteta 2015. detsembris kolmepoolselt kooskõlastatud andmekaitsepaketi heakskiitmine  Euroopa Liidu Nõukogu poolt.


"Selle otsuse lõpliku vormistamise taha on külmunud kõik andmekaitsepaketist  tulenevad praktilised meetmed," väitis Kelam.  "Need meetmed on otseselt seotud ühtse digitaalturu väljakujundamisega."

Kui Nõukogu oma otsusega hiliskevadeni venitab, siis lükkub kõnealuste meetmete rakendamine üle suvevaheaja sügisesse, hoiatas Kelam.

Tunne Kelami hinnangul on veel ohtlikum see, et kõigi kodanike turvalisuse tagamise jaoks ülimalt vajalik lennureisijate nimekirjade (PNR, Passenger Name Records) otsus sattus  Euroopa Parlamendis suluseisu just andmekaitsepaketi lõppotsuse puudumise tõttu.

"Käesoleval esmaspäeval (29. veebruaril) blokeeriti PNR päevakorda võtmine mõnede  fraktsioonide poolt just põhjendusel, et andmekaitsepaketi saatus pole lõplikult selgunud,"  ütles Kelam.