15.12. 2010 Tunne Kelam: Nüüd on sobiv hetk alustada digitaalse ühisturu kujundamist

Euroopa Parlamendi plenaaristungjärgu keskne arutelu käsitles 16. detsembril algava Euroopa Ülemkogu ettevalmistusi. Arutelu põhiteemaks oli alalise kriisimehhanismi loomine euroala stabiliseerimiseks; selle juhatasid sisse Belgia eesistuja ning Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso.

Euroopa Rahvapartei (ERP) esindaja Tunne Kelami sõnul on finantskriis osutanud seda, et me vajame "enam Euroopat".  


"Majanduskriisi õppetund on see, et poliitika, mis valdavalt juhindub liikmesriikide huvidest ja kaalutlustest, pole pikas perspektiivis aidanud ühtki Euroopa Liidu liiget," ütles Eesti saadik.

"Homme Ülemkogul vajame ühist tegevust, rahanduslikku konsolideerumist ning stabiilsuspakti, mis sisaldab sanktsioone reeglite rikkujate vastu."

Tunne Kelami arvates on aeg lahendada pikaleveninud Euroopa paradoks:  Euroopa Liidu rajamise aluseks on ühisturg, kuid selle lõpuleviimisega pole veel siiani maha saadud. Lisaks on Kelami väitel just nüüd hetk alustamaks digitaalse ühisturu energilist kujundamist. 

Kelam soovitas Komisjonile püsiva kriisihalduse mehhanismi kokkuleppimist koos võimalusega grupipõhiseks kriisijuhtimiseks.

"Rõhk tuleb asetada ennetavatele meetmetele ning varajasele sekkumisele," ütles Kelam. "Selleks on vajalik põhimõtteliselt suurem harmoniseeritus kõigis kriisijuhtimisega seotud valdkondades, püüdes samas hoiduda ülereguleerimisest."

Eriti oluline on Kelami meelest kriisihaldusfondide sihtotstarbelise kasutamise täpne defineerimine. Kõneleja sõnul tuleb välistada võimalus selliste fondide kasutamiseks jooksvateks vajadusteks.

"Järelvalve teostamise õigusi tuleks Euroopa Liidu tasandil täpsemalt määratleda ja harmoniseerida," pakkus Kelam. "Seejuures võiks uusi õigusi kohaldada sellele, et vajadusel katkestada dividendide väljamaksmine või nõuda finantsinstitutsiooni tegevuse katkestamist kui viimane sisaldab ettevõtjale olulisi riske."