02.02. 2011 Tunne Kelam taotleb võrdsete konkurentsitingimuste loomist elektrienergiatootjatele

Euroopa Parlamendi suurimasse Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni kuuluv Eesti saadik Tunne Kelam toetab Angela Merkeli pakutud ideed Euroopa konkurentsivõime paktist.

"Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja tugevdada Euroopa Liidu ühispoliitikaid," ütles Tunne Kelam täna Euroopa Ülemkogu energia tippkohtumise (4.veebruar) ettevalmistusi käsitleval arutelul Euroopa Parlamendis.


Eesti saadiku sõnul on eriti vajalik luua täielikult integreeritud Euroopa energiaturg aastaks 2015.

"Kas võib loota, et nelja aastaga lakkavad Eesti, Läti ja Leedu olemast isoleeritud saared, kui kõne all on gaasitarned?" pöördus Kelam Euroopa Komisjoni ja eesistujariigi Ungari esindaja poole.

"Ootame Ungari eesistumisest tõelist läbimurret, mis puudutab Euroopa integreeritud gaasi-, nafta- ja elektrivõrgustike infrastruktuuri arendamist ning Baltikumist alates Aadria ja Musta mereni vastastikuste ühenduste loomist," ütles Kelam.
"Pöördun Nõukogu poole palvega kaitsta kohalikku säästvat elektritootmist. Energiavarustuskindluse suurendamiseks peavad Nõukogu ja Komisjon looma võrdsed konkurentsitingimused nii Euroopa Liidu sisestele kui ka välistele tootjatele, " ütles Kelam.

Eesti saadik pidas samuti oluliseks, et elektrienergia sektori süsinikdioksiidi leketega tegeletaks Euroopa Liidu tasandil.

Ülemkogu ettevalmistusi käsitleval debatil tõstatas Tunne Kelam ka teema kristlaste olukorrast. "On kahetsusväärne, et Euroopa Liidu välisministrid ei suutnud kokku leppida selles, et selgelt hukka mõista islamiäärmuslaste rünnakud kristlaste vastu Egiptuses ja Iraagis. Euroopa Parlament võttis juba kaks nädalat tagasi selle dramaatilise probleemi suhtes tugeva ja ühtse seisukoha."

"Euroopa Ülemkogu suutmatus õigeaegselt reageerida loob paratamatult mulje, et traditsiooniliste kristlike vähemuste kaitsmine väljaspool Euroopat ei ole Euroopa Liidu prioriteediks."