11.03. 2015 Ühtse energiaturu lõpuleviimisega venitamine ohustab Euroopa kui terviku sisemist kui ka välist stabiilsust

26. veebruar, 2015

Tunne Kelami hinnangul oli Euroopa Parlamendi miniplenaaristungil arutatud ühtse energiaturu raamkava positiivne sündmus, mis on aga ajakavast juba ohtlikult maha jäänud.

"Euroopa Parlament on mitmeid aastaid tuletanud meelde ühtse energiaturu lõpuleviimise pakilisust", ütles Kelam.  "Nõukogu poolt mitu aastat tagasi selleks seatud tähtaeg möödus eelmise aasta detsembris,” ütles Kelam.


2014. aastal kujunenud uudses rahvusvahelises olukorras on EL julgeolek otseselt ohustatud. Seetõttu õõnestab iga edasine venitamine ühtse energiaturu lõpuleviimisega Euroopa kui terviku sisemist kui ka välist stabiilsust.

Tunne Kelami arvates muudab teistest liikmesriikidest energiavarustuse poolest isoleeritud ning üksnes kolmandate riikide tarnetest sõltuvate piirkondade jätkuv olemasolu Euroopa liidu haavatavaks välispidisele majanduslikule ja poliitilisele väljapressimisele.

"Just seepärast sõltub EL väline julgeolek nii selgelt ja otseselt sellest, kuivõrd oleme valmis juba ammu seatud sisemise arengu kavad tegelikult ja viivitamata ellu rakendama."

Ühtne energiaturg peab Tunne Kelami arvates pakkuma tarbijaile suuremat otsustusõigust ja valikuvabadust.

"Seejuures tuleb Euroopa Komisjonil pöörata erilist tähelepanu mikrotootjaile, kes üha suuremal arvul üritavad endid ise energiaga varustada," soovitas  Kelam.

"Edasilükkamatu ülesanne on kohandada niihästi Komisjoni regulatsioonid kui ka liikmesriikide  seadusandlused piisavalt paindlikuks, et arvestada mikrotootjate erivajadusi.  Meie asi on muuta mikrotootjate tegevus kergemaks selle asemel, et neid koormata ülemääraselt koormavate regulatsioonidega," ütles Kelam.

”Mikrotootjaile tuleb tagada loomulik koht energiaturul, kus suurtootjad neid pahatihti vaatlevad kui liigse tüli tekitajaid.  See aitab kaasa saavutamaks tarbijate tõhusam sõltumatus suurtest energiavõrkudest.”