16.03. 2017 Ukraina resolutsioon väljendab kõigi oluliste fraktsioonide harvanähtavat ühtsust solidaarsuses Ukrainaga

Euroopa Parlamendi arutelul Ukraina poliitvangidest ning olukorrast Krimmis hoiatas Tunne Kelam illusioonide eest, justkui oleks agressoritega võimalik kokkuleppele jõuda.

Tunne Kelam, kes on Euroopa Rahvapartei resolutsioonikavandi autor,  tunnustas Poola MTÜ “Avatud Dialoogi” (Open Dialogue), kelle kampaania "Lase mu rahvas minna" kaudu tehakse väärtuslikku tööd Ukraina poliitvangide kaitsmisel ja rahvusvahelise avalikkuse teavitamisel inimõiguste rikkumistest.


Euroopa Parlamendi resolutsioon Ukraina poliitvangidest ning olukorrast Krimmis on Tunne Kelami sõnul tugev ning väljendab erinevate poliitilise fraktsioonide harvanähtavat ühtsust. „ Siiski lasub  vastutus resolutsiooni konkreetsete ettepanekute elluviimisel  liikmesriikide valitsustel“, tõdes Kelam.  Selle asemel, et kõhelda sanktsioonide jätkamise mõttekuses on neid vaja järsult karmistada, sulgedes agressiooni eest vastutajate salajased pangakontod Euroopa Liidus ning keelata neile Euroopa Liitu sisenemine.

Pöördudes saali rõdul viibiva Ukraina Ülemraada delegatsiooni poole, kinnitas Tunne Kelam, et Euroopa 28 rahva valitud esindajad seisavad solidaarselt nendega seni, kuni kõik ukraina poliitvangid on vabad ning nende kodumaa okupatsioon lõpetatud.

EL välispoliitika juhti Federica Mogherinit esindav Komisjoni liige Julian King väljendas Euroopa Komisjoni suurt muret inimõiguste olukorra pärast okupeeritud Ukraina territooriumidel, kus inimõiguste rängast rikkumisest on hulgaliselt signaale.  Eriti tõsiseks peab Komisjon Krimmi tatarlaste olukorda, kes pole nõustunud oma kodumaa ebaseadusliku annekteerimisega.  Euroopa Liit toetab täielikult Ukraina territoriaalset terviklikkust.