22.03. 2011 Väärtustepõhine välispoliitika on muutumas kõige realistlikumaks EL poliitikaks

22. märtsil esines Euroopa Parlamendi väliskomisjoni ees Euroopa Liidu  välispoliitika juht Catherine Ashton, kohtumise peateema oli sündmuste areng Põhja-Aafrikas.

Euroopa Rahvapartei (ERP)  fraktsiooni liige väliskomisjonis Tunne Kelam meenutas Ashtonile, et Euroopa Parlament kutsus oma hiljutises resolutsioonis Euroopa Liitu üles teostama sidusat ja väärtustepõhist välispoliitikat, mis asub selgelt demokraatiat taotlevate jõudude poolele.


"Kas ei peaks viimastest sündmustest tegema järelduse, et just väärtustepõhine ühtne välispoliitika on osutumas praktilisemaks ja realistlikumaks kui iial varem?" küsis Kelam.

Kelami sõnul on Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas kerkinud vabaduse ja demokraatia tõusulaine tõendanud, et Euroopa Liitu hinnatakse sealsete uute jõudude poolt mitte reaalpoliitika, vaid väärtuste järgi.

"Kas ei ole nüüd saabunud aeg asuda kavandama pikaajalist väärtustepõhist Euroopa Liidu poliitikat kõigi autoritaarsete režiimide suhtes, mitte piirdudes vaid Liibüa diktaatoriga?"  küsis Kelam. "Ainult sellise poliitikaga saab Euroopa Liit olla proaktiivne, edestades muutusi maailmas ja mitte piirdudes neile reageerimisega."

Kelami arvates on 2011. aasta algus osutanud, et põhimõttelised muudatused demokraatia ja õigusriigi suunas on võimalikud ka seal, kus seni loodeti stabiilsete suhete säilitamisele diktaatorite ja autoritaarsete valitsejatega. 

Ashton nõustus, et Euroopa Liidu välispoliitika peab olema proaktiivne ja võimalusel muutusi ennetama, kuid lisas, et seda üritatakse teostada ka sellise poliitikaga, mis jääb avalikkuse eest varju.

Ashtoni väitel ei ole peaprobleem Euroopa Liidu ühtse välispoliitika koordineerimises, vaid liikmesmaade valitsuste eri seisukohtades.

Põhja-Aafrika tuleviku osas rõhutas Ashton, et ta ei soovi näha seal uue külmunud konflikti teket. Euroopa Liidu hinnang kolonel Gaddafi legitiimsuse minetamise suhtes jääb muutumatuks, tõdes Euroopa Liidu välispoliitika juht.