11.03. 2014 Venemaa okupatsioon tähendab Krimmile katastroofi

Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liige Tunne Kelam kohtus 10. märtsil Strasbourgis Krimmi tatarlaste esinduskogu Medzhlise liikme Abduraman Egiz’ega.

Otse Simferoopolist saabunud tatarlaste esindaja hinnangul on olukord Krimmis äärmiselt pingeline, niihästi poliitiliselt kui emotsionaalselt.  Pärast seda, kui tuhanded tatarlased protestisid ukraina lippude all  26. veebruaril  Simferoopoli piirkondliku parlamendi Vene-meelsete resolutsioonide vastu, on tatarlased otsustanud vältida kokkupõrkeid. 


Abduraman Egize sõnul on inimesed äärmises stressis, kuivõrd ei teata, mida järgmised nädalad nende tuleviku jaoks toovad.  Sajad tatarlased on saatnud oma pered Lääne-Ukrainasse või Türki, Moskva-meelsete äärmuslaste survel on tavapäraselt sõbralikud suhted eri kogukondade vahel pingestunud.

Tunne Kelami arvates tekitavad erilist muret viimaste päevade arengud.  Alates pühapäevast, 9. märtsist on hakanud kaduma mitmed tatarlaste juhtivad aktivistid, keda arvatakse olevat röövitud Moskva-meelsete poolt; mõnedes piirkondades, kus elavad mitme rahvuse esindajad, on hakatud märgistama maju, mille asukaiks on tatarlased.

„Sellised sündmused osutavad veel kord, kui oluline on saavutada OSCE ning rahvusvaheliste vaatlejate pääs Krimmi.  See on võimalik vaid reaalse surve avaldamisega Vene võimudele,“ tõdes Tunne Kelam.

Abduraman Egiz kinnitas, et Krimmi tatarlased on säilitanud lojaalsuse Ukraina võimudele, vaatamata nende üha kasvavale survestamisele ning infoalasele töötlemisele Vene võimude poolt.  Tähelepanuväärne on lakkamatu külalistevool Volga-äärsest Tatarstanist, alates poliitikuist ja lõpetades islami vaimulikega, kes kõik kinnitavad, kui kasulik on elada Vene Föderatsiooni koosseisus. 

Krimmi tatarlased tervitavad Kiievi uue valitsuse algatatusi nende autonoomia laiendamiseks, ehkki kõnealused meetmed võinuksid teoks saada palju varem. Krimmi tatari kogukonnal ei ole siiani Vene kohaliku kogukonnaga võrreldavat autonoomiat.

Tatarlaste esinduskogu Medzhlise liikme Egizi arvates on Krimm hetkel Vene enklaav.  Venemaa jätkuv okupatsioon tähendab Krimmile katastroofi.

 Tatarlaste kogukond on otsustanud boikoteerida 16. märtsiks kavandatud Moskva-meelset ebaseaduslikku rahvahääletust.