26.10. 2012 Venemaa poolt WTOle antud kohustuste täieulatuslik täitmine peab olema EL ja Venemaa uue kaubaleppe sõlmimise tingimus

Euroopa Parlament arutas Euroopa Liidu  ning Venemaa suhteid pärast viimase riigi ühinemist Maailma Kaubandusorganisatsiooniga  (World Trade Organization, WTO).

Euroopa Rahvapartei fraktsiooni (ERP) nimel kõnelenud Tunne Kelam nentis, et kümme kuud pärast WTO  liikmeks saamist pole Venemaa käitumises märgata erilisi muutusi.


Kuna Euroopa Liit on järjekindlalt toetanud Venemaa kandidatuuri WTOsse, siis on Kelami arvates Euroopa Liidu  eriline vastutus selles, et seekord saavutada Moskva poolt võetud rahvusvaheliste kohustuste täitmine. "Ei maksa teha liigseid illusioone," ütles Kelam.  "Venemaa käitumismudel on alati olnud valikuline, mis püüab saavutada reeglite täitmisel erandeid seal, kus see kõnealuse riigi enda huvidele kasulikum näib."

Kelam meenutas kurikuulsat Energiaharta lepet, mille Venemaa küll allkirjastas, kuid kunagi ei ratifitseerinud, hakates lõpuks koguni nõudma antud leppe ümbertegemist, kuna see ei vastavat Venemaa vahepeal muutunud rahvusvahelisele positsioonile.  Kelami sõnul on Venemaa on kohustunud WTOsse astumisega tunduvalt langetama kaupadele ja teenustele kehtestatud tariife ning vältima kaupade topeltmaksustamist, tagades majandussuhete vastastikkuse ja läbipaistvuse.

Tunne Kelam tegi Euroopa Komisjonile kaks ettepanekut:

Esiteks  - osutada eelolevatel uut kaubalepingut puudutavatel läbirääkimistel Venemaaga selgelt, et nendes edasiliikumise eelduseks on Moskva-poolne täieulatuslik WTO reeglite omaksvõtmine ja rakendamine.

Teiseks - Euroopa Komisjon peab läbirääkimiste aluseks võtma Euroopa Liidu  tehnoloogiad, standardid ja hindamisprotseduurid, nõudes partneri kohanemist Euroopa Liidu  reeglitega, mis on täielikus kooskõlas WTO omadega. 

 

Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič teatas, et Euroopa Liit  ei kõhkle oma õigusi kaitsmast juhul, kui partner neid peaks rikkuma.

 

Euroopa Parlament võtab täna vastu resolutsiooni "ELi ja Venemaa kaubandussuhted pärast Venemaa ühinemist WTOga"

(Hääletus leiab aset kl 11.30 CET).

Lisainformatsioon: Tunne Kelami büroo, tel: +33-3-881-77279

www.kelam.ee

www.eppgroup.eu

www.facebook.com/tukebro

www.europarl.europa.eu